Các con số đáng suy ngẫm:

Mỗi ngày: trung bình 8500 tấn rác, chỉ 70% có thể thu gom, chi phí xử lý rác 8 tỉ đồng

Đại sứ Việt Nam tái chế Nguyễn Bá Khang Hưng 12 tuổi, đưa ra các con số trên, sau khi đã nghiên cứu tập hợp từ các nguồn URENCO. Và Khang Hưng dù bận học,  vẫn tiếp tục kiên trì với hoài bão bảo vệ môi trường và tìm giải pháp giải quyết.

Dự án “Cùng Phân Loại Rác” của em Khang Hưng sẽ đồng hành cùng mọi người trong công cuộc bảo vệ môi trường:

https://www.facebook.com/sortyourwaste/