Tàu gỗ, tàu du lịch, tàu cá, tàu thép : Sơn bảo vệ ARIA GIFGOT MAXI, và sơn chống hà ARIA ANTIFOULING

Sơn mới hoặc sửa cầu,đường hầm, nhà ga … bằng sơn gốc nước là một giải pháp vượt trội vì dễ thi công, không cần thông khí cho đường hầm; không làm ảnh hưởng đến các hoạt động hiện có của nơi công cộng có tần suất sử dụng liên tục …

Service