1/ Sơn đồ gỗ: ARIA EOS   

2/ Sơn đồ thủ công mỹ nghệ, mây, tre, cói: ARIA EOS PU plus.  

3/ Sơn xe đạp, ô tô … : ARIA GIFGOT MAXI

4/ Sơn tủ bếp : ARIA EOS, ARIA PALLAS, ARIA GIFGOT

5/ sử dụng sơn để phủ hoàn thiện cho các phụ kiện lắp ráp trong quá trình sản xuất

Service