Chúng ta phải đối mặt: tăng dân số, biến đổi khí hậu, đô thị hoá và sự khan hiếm tài nguyên. Ước tính đến năm 2030, 70% dân số thế giới sẽ sống ở những thành phố lớn, nhu cầu tiêu dùng tăng,  dẫn đến áp lực mới cho các ngành sản xuất, vận tải, bảo dưỡng, chế tạo … Những giải pháp hiệu quả, an toàn, chất lượng và giảm thiểu chi phí nhân công, thi công vẫn được tiếp tục tìm kiếm.

Đồng thời, chúng ta đang sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên nhanh hơn 1,5 lần so với thế giới có thể tự bổ sung. Diện tích rừng che phủ giảm đi nhanh chóng.

Khắp thế giới tìm cách giải quyết các thách thức và xây dựng luật môi trường nghiêm ngặt hơn. Chẳng hạn, EU đã đặt ra mục tiêu giảm 20% lượng phát thải khí nhà kính, và đang được thực hiện thông qua luật pháp ràng buộc rộng hơn. Hơn nữa, các chứng chỉ xây dựng xanh tự nguyện như LEED, BREEAM, GRIHA, DGNB và các chương trình khác đang giúp khuyến khích các công nghệ mới được thiết kế để giúp đáp ứng các tiêu chuẩn xanh mới này. IMO – tổ chức hàng hải quốc tế, trực thuộc Liên hiệp quốc, trong đó Việt Nam là thành viên, đã có những quy định về chất phủ sử dụng cho tàu biển nhằm nâng cao và thắt chặt quy định bảo vệ môi trường biển.

Những thách thức của đô thị hoá và biến đổi khí hậu đang thúc đẩy sự chuyển đổi toàn cầu cho công trình xanh, bao gồm các kỹ thuật, quy trình, nguyên liệu và sản phẩm mới, hiệu quả, thân thiện, an toàn và chất lượng cao.

Ngành sơn phủ đóng vai trò lớn và góp phần tác động đến các vấn đề môi trường và nguồn tài nguyên vì phạm vi ứng dụng rộng rãi của nó  trong  công nghiệp, sản xuất, tiêu dùng, xây dựng, hàng hải …