Khi thi công

Dụng cụ thi công: tùy chọn chổi cọ, con lăn, súng phun Tính năng Sơn-trực tiếp giúp thi công...

CÓ NÊN BẢ MATIT

Ưu điểm của việc sử dụng bả matit Việc sử dụng bả matit sẽ giúp cho bề mặt phẳng,...