Sơn ARIA tài trợ cho hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam

Sơn ARIA tài trợ cho hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam cùng tham dự và Tổ chức hội thảo diễn đàn ngành công nghiệp chế biến, suất khẩu gỗ, lâm sản năm 2018” Tại trung tâm hội nghị quốc tế, cùng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức.

Sơn ARiA tham dự báo cáo tham luận tại hội nghị với chủ đề: công nghệ Sơn Piu gốc nước cùng ngành gỗ phát triển xanh và bền vững.