Sơn ARIA tham dự “ Diễn đàn Ngành công nghiệp chế biến gỗ, lâm sản Xuất khẩu năm 2019”  do thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì
  • Sơn ARIA tham dự “ Diễn đàn Ngành công nghiệp chế biến gỗ, lâm sản Xuất khẩu năm 2019” do thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, cùng phó thủ tướng Trịnh đình Dũng và bộ trưởng bộ phát triển nông nghiệp và nông thôn Nguyễn Xuân Cường. Ngoài ra có mặt Chủ tịch vì ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức  Chung, các bộ trưởng các ngành liên quan: bộ Công thương… và đại diện các hiệp hội, các tổ chức nghiên cứu, đại học và các tổ chức quốc tế. Aria đã có Bài tham luận về ngành công nghiệp phụ trợ: Cùng ngành gỗ phát triển xanh và bền vững.