Sơn xuyên sáng ARIA PALLAS ART

Sơn lên kính nhưng vẫn nhìn được xuyên sáng, sơn mỏng dày khác nhau sẽ tạo mảng đậm nhạt