Giống như nhiều nước đang phát triển khác, Việt Nam hiện đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường tương đối nặng nề. Hơn lúc nào hết vấn đề trách nhiệm xã hội của các nhà sản xuất, các hãng kinh doanh đang được bàn luận rất nhiều trên hệ thống truyền thông trong nước. Một điều dễ nhận thấy là công tác quản lý nhà nước về môi trường ở Việt Nam càng ngày càng trở nên chặt chẽ và hoàn thiện hơn, kể cả trên phương diện hệ thống luật pháp, các cơ quan đặc trách về môi trường và những biện pháp nghiêm khắc nhằm vào Công ty Vedan vừa rồi dường như chỉ là sự mở màn. (1) Vì thế, doanh nghiệp cần xây dựng và áp dụng chính sách xanh, thể hiện trách nhiệm với môi trường và xã hội đó là lợi thế cạnh tranh và tạo sự khác biệt cho doanh nghiệp.

CÁC GIẢI PHÁP CHO CHÍNH SÁCH XANH


BẠN CÓ BIẾT?
Từ năm 2012, việc mua các hàng hóa “xanh” đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Theo nghiên cứu về người tiêu dùng tại 6 thị trường quốc tế lớn, 60% người tiêu dùng trên toàn thế giới sẽ mua nhiều sản phẩm thân thiện với môi trường và có trách nhiệm xã hội nếu các dễ dàng tìm kiếm và sử dụng.(1)
Tại Tp. Hồ Chí Minh, theo thống kê doanh thu của các doanh nghiệp tham gia chiến dịch Tháng Tiêu dùng xanh tăng 40% so với ngày thường. Mức tăng trưởng này thực sự rất đáng khích lệ so với mức tăng trưởng bình quân chung chung 25% của toàn hệ thống
Chi tiết tại:

http://thehexanh.net/dua-thuc-hanh-xanh-vao-chinh-sach-cua-doanh-nghiep/