Thông tin chứng chỉ

Chứng nhận kết quả kiểm nghiệm sơn tường loại ngoại thất siêu bóng.
Độ bền rửa trôi yêu cầu 1200 dù cho test 10 000 vẫn tốt, màng sơn chưa hề gì.
Độ bền nước yêu cầu 480h, đã kiểm nghiệm 1440h
Độ bền kiềm yêu cầu 240h, đã kiểm nghiệm 1440h
Chu kỳ nóng lạnh yêu cầu 50 chu kỳ, đã kiểm nghiệm 100 chu kỳ.