Thông tin chứng chỉ

Là sơn gốc nước, hàm lượng chất hữu cơ bay hơi VOC rất thấp.

Chứng nhận test sơn ARIA GIFGOT 1 thành phần cho sắt thép theo tiêu chuẩn 9014:2001 dành cho sơn epoxy 2 thành phần trên vật liệu sắt thép:

Test khả năng chịu xăng: theo tiêu chuẩn là 48h, ARIA đã cho thử lên 720h vẫn đạt
Khả năng chịu kiềm tiêu chuẩn 168h, đã test lên 720h vẫn đạt
Khả năng chịu muối: tiêu chuẩn 240h, đã test lên 960h vẫn đạt.

Độ bám dính, độ bền uốn, bền thời tiết cao, vượt tiêu chuẩn.

Các tiêu chuẩn VN đều chuyển từ tiêu chuẩn Nhật và ISO lấy về xây dựng theo đúng tương ứng.