Thông tin chứng chỉ

Là sơn gốc nước, hàm lượng chất hữu cơ bay hơi VOC rất thấp, độ bám dính cao, không thấm nước.